Verwijzing
Veel patiënten worden door hun huisarts of specialist doorverwezen.
Een verwijzing is NIET noodzakelijk, u kunt ook op eigen initiatief een Musculoskeletaal arts (MSK arts) consulteren. Voor de vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar maakt dit geen enkel verschil.

Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen door uw fysiotherapeut, huisarts of specialist indien u onvoldoende baat heeft bij fysiotherapie of pijnbestrijding. Pieter Ruber is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van hardnekkige of chronische pijnklachten en aandoeningen.

Eerste consult
Tijdens het eerste consult (ca. 40 minuten) verdiept de arts zich grondig in uw klachten en de voorgeschiedenis ervan. Daarna volgt een nauwkeurig lichamelijk onderzoek, waarbij het accent ligt op het correct functioneren van het bewegingsapparaat. In sommige gevallen kan aanvullend echografisch of röntgenonderzoek gewenst zijn.

Na het onderzoek worden de diagnose en mogelijkheden van behandelen uitgebreid met u besproken. De behandeling bestaat specifieke methoden, maar ook soms uit het aanleren van gerichte oefeningen, het toedienen van injecties (altijd in overleg) of het voorschrijven van medicijnen of hulpmiddelen, zoals bijv. steunzolen.

Vervolg van de behandelingen
Wij streven ernaar, na drie tot vijf behandelingen (vervolgconsult van 20-30 minuten) de blokkeringen opgeheven te hebben. Uw klachten zijn dan verdwenen cq verminderd. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan proberen wij u zo goed mogelijk te adviseren met betrekking tot een eventueel vervolgtraject.

© 2024 PMG Ruber
Back to top